producent materiałów artystycznych

Podobrazia malarskie bawełniane

  • Przekrój listwy: 30mm x 18mm
  • Wymiary:  od 20 x 20 do 40 x 50
  • Przekrój listwy: 35mm x 18mm 
  • Wymiary:  od 20 x 20 do 50 x 70
  • Przekrój listwy: 40mm x 18mm
  • Wymiary:  od 20 x 20 do 100 x 140