producent materiałów artystycznych

Projekt unijny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KOCIERZ KRZYSZTOF realizuje projekt pn. "Zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii" w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji materiałów artystycznych. Realizacja projektu pozwoli przedsiębiorstwu na zasadniczą zmianę całościowego procesu produkcji oraz umożliwi rozszerzenie obecnego wachlarza produktów.

Całkowita wartość projektu: 1 016 718,00 PLN
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 371 970,00 PLN